Om MiMundo

MiMundo – Forening for Bæredygtigt Liv og Levende Læring blev til i november 2011 i Økosamfundet Hallingelille på baggrund af et ønske om at skabe grobund for bæredygtig uddannelse med fokus på praksislæring.

Foreningen skaber læringsmuligheder i form af faciliteter, kurser og workshops i hvordan man kan leve et sundere, mere bæredygtigt og meningsfuldt liv i samskabelse og sameksistens med naturen og med andre mennesker.

I august 2012 organiserede MiMundo et 4-uger langt internationalt kursus i Ecovillage Design Education med Hallingelille Økosamfund som vært, samtidig med en MS workcamp for unge. Siden har MiMundo stået for mange weekendworkshops i bæredygtigt byggeri og i den sociale dimension af bæredygtighed.

MiMundo er også paraply for to projekter, nemlig Haver til Maver – skolehaver for skoleklasser, og Nye Rødder – naturskole og naturterapi for flygtninge og indvandrere.

Foreningens hovedformål er:

  • at skabe større forståelse for hvordan vi kan leve mere sundt, bæredygtigt, medmenneskeligt og meningsfuldt som med-ansvarlige og med-skabende individer i mangfoldige niveauer af naturlige økosystemer, nære menneskelige fællesskaber, lokale og globale samfund, samt
  • gennem levende læring at inspirere, udvikle, og udbrede personlig og social praksis i overensstemmelse hermed.

Foreningens aktiviteter inkluderer:

  • at planlægge og udbyde uddannelse, kurser og træning, som støtter foreningens hovedformål, til relevante målgrupper
  • at bidrage til etablering og drift af fysiske faciliteter og adgang til materialer, som kan benyttes til aktiviteter, der støtter foreningens hovedformål
  • at støtte praksisorienterede forsknings- og formidlingsaktiviteter, der knytter sig til foreningens formål.

Endvidere kan foreningen involvere sig i internationale projekter i partnerskab med organisationer med lignende formål, for at arbejde med sit formål i en global kontekst.