Læringslandsby i Hallingelille Økosamfund

I sommeren 2012 tog MiMundo det første spadestik til det, der nu udgør en Læringslandsby i den sydlige ende af Økosamfundet Hallingelille. Med økonomisk støtte fra både LAG og LOA-fonden og med hundredvis af frivillige hænder og timer er der blevet arbejdet hårdt for at opføre den smukke og bæredygtige ZOME. Den Europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: ”Europa investerer i landdistrikterne".

Zomen er både center og symbol for Hallingelilles Læringslandsby, hvor undervisning og praksis i bæredygtighed bliver gjort levende og tilgængelig for alle. Skoleklasser, højere læreanstalter, spejdere og private interesserede kan komme på kurser og workshops i alt fra bæredygtigt byggeri og økologisk dyrkning til meditation og konfliktløsning. Med zomen er der skabt et spektakulært undervisningsrum, der gør naturoplevelser og læring om bæredygtigt liv spændende og attraktivt.

I Hallingelille arbejdes der til dagligt med at opdage og udvikle flere måder at leve bæredygtigt på.

I Læringslandsbyen bliver erfaringerne givet videre og det omkringliggende samfund får mulighed for at tage del i læringen og lade sig inspirere til en mere bæredygtig livsstil på alle planer. Med Zomen og Læringslandsbyen er der centralt på Sjælland nu skabt inspirerende rammer for vidensdeling, teori og praksis - for alle aldersklasser og samfundsniveauer.

Zomen er tegnet af arkitekt Stig Nielsen og er bygget af halmvægge med lerpuds på et træskelet. Den er dermed i sig selv et eksempel på bæredygtigt byggeri af naturens materialer. Byggeriet er også et eksempel på social kapital, idet internationale frivillige, kursister og beboere fra Hallingelille har lagt utallige frivillige timer i at få rejst og gennemført bygningen. Unge deltagere fra alle verdens hjørner på en MS workcamp sammen med internationale kursister på et Ecovillage Design Education-program i 2012 fik opført skelettet til zomen. Herefter har weekendkurser og arbejdsdage været rammen for det videre arbejde, som gør sit til, at zomen nu i 2015 står færdig.

Læringslandsbyen rummer også et nyligt opført bålhus støttet af Friluftsrådet og undervejs er multtoiletter, udekøkken og højbede. Sammen danner disse elementer vores Læringslandsby.


halmhus

Sekita fylder halm i Zomens væge. 

zome

Zomens bærende struktur rejses.

cement afslutning

Zomen får et lag kalkpuds udvendigt.

Sasjs & Skiltet

Sasja foran Zomens informations skilt.

Skiltet

Zomens informations skilt.


ZOMEN har modtaget støtte fra


Find os i Økolandsbyen Hallingelille

Se hvor Mi-Mundo holder til